Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

~ * ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ....ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ...Κεντρικό Νευρικό Σύστημα....* ~
Το Νευρικό Σύστημα αποτελείται από δύο μέρη: το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και το Περιφερικό Νευρικό Σύστημα.

Το Περιφερικό Νευρικό Σύστημα αποτελείται από όλα τα νεύρα, που εξέρχονται από το κεντρικό νευρικό σύστημα και διακλαδίζονται  σε όλο το σώμα. Τα νευρικά αυτά ερεθίσματα μεταδίδονται ως ωθήσεις νεύρων από και προς το κεντρικό νευρικό σύστημα και άλλα μέρη του σώματος.

Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, που αποτελείται από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό, λαμβάνει τις πληροφορίες από το περιφερικό νευρικό σύστημα και τις αισθήσεις, συντονίζει την κίνηση και είναι το κέντρο της μνήμης, της συνειδητής σκέψης, των εκούσιων δραστηριοτήτων, όπως το βάδισμα και άλλων αυτόματων σωματικών λειτουργιών, όπως η έκκριση σαλίου.

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το Περιφερικό Νευρικό Σύστημα αποτελείται από τους νευρώνες και τα νευρογάγγλια.

Οι νευρώνες είναι νευρικά κύτταρα που δημιουργούν, επεξεργάζονται, μεταδίδουν και λαμβάνουν νευρικά ερεθίσματα. Συνδέονται με άλλους νευρώνες ή κύτταρα μέσα στους μυς, στα όργανα ή στους αδένες. Τα νευρικά ερεθίσματα ταξιδεύουν ηλεκτρικά κατά μήκος των νευρώνων και μεταδίδονται με χημικούς διαβιβαστές (νευροδιαβιβαστές) στους επόμενους νευρώνες  , διασχίζοντας ένα μικροσκοπικό κενό που ονομάζεται  σύναψη και βρίσκεται ανάμεσα στο νευρώνα και το γειτονικό κύτταρο (κύτταρο-στόχος).

Οι νευρώνες έχουν εξειδικευμένες προεκτάσεις, γνωστές σαν νευρικές ίνες  (άξονες), που μεταφέρουν τα νευρικά ερεθίσματα.  Οι νευρώνες στον εγκέφαλο σχηματίζουν πυκνές ομάδες. Οι νευρώνες του νωτιαίου μυελού και σ’ όλο το σώμα σχηματίζουν οδούς επικοινωνίας μεγάλου μήκους.

Σημαντικό ρόλο στο περιφερικό νευρικό σύστημα παίζουν  τα 12 κρανιακά νεύρα στο κεφάλι και τα 31 ζευγάρια νωτιαίων νεύρων.

Εκτός από τους νευρώνες, το νευρικό κύτταρο περιέχει μεγάλους αριθμούς άλλων τύπων κυττάρων που ονομάζονται νευρογάγγλια και τα οποία προστατεύουν, θρέφουν και υποστηρίζουν τους νευρώνες.


ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΛΟΙΟΣ


undefined


Ο εγκέφαλος περιέχει πάνω από 100 δισεκατομμύρια νευρώνες και ζυγίζει 1,4 κιλά.

Αποτελώντας το κέντρο του νευρικού συστήματος του σώματος, ο εγκέφαλος διαιρείται σε  τμήματα:

τον κυρίως εγκέφαλο, τον εγκεφαλικό φλοιό, την παρεγκεφαλίδα, το εγκεφαλικό στέλεχος και μία κεντρική περιοχή που περιέχει το θάλαμο και τον υποθάλαμο.  

Ο εγκεφαλικός φλοιός αποτελείται από δύο συμμετρικά τμήματα και διαιρείται σε δύο ημισφαίρια, που επεκτείνονται από το μέτωπο του κεφαλιού μέχρι πίσω χαμηλά και περιέχουν τα εκατομμύρια των νεύρων. Συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου είναι αρμόδιες για τις ιδιαίτερες λειτουργίες εγκεφάλου όπως η σκέψη, η δράση, η ακοή, η όραση, και η αφή.

Ο εγκεφαλικός φλοιός είναι, επίσης, η περιοχή του εγκεφάλου  όπου πραγματοποιείται η μάθηση.

ΔΙΕΓΚΕΦΑΛΟΣ   (ΕΣΩ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ)


undefined


Ο διεγκέφαλος ή έσω εγκέφαλος, περιέχει τρεις σημαντικές δομές: το θάλαμο, τον υποθάλαμο και την υπόφυση.

Ο διεγκέφαλος βρίσκεται κάτω από τα δύο ημισφαίρια στο κέντρο του εγκεφάλου.

Τα αισθητηριακά νευρικά ερεθίσματα, που έχουν σταλθεί μέσω του νωτιαίου μυελού, περνούν μέσα από το θάλαμο και στη συνέχεια στέλνονται στην παρεγκεφαλίδα, με στόχο την ερμηνεία τους.

Ο υποθάλαμος ελέγχει το ενδοκρινικό σύστημα, ρυθμίζει τη σεξουαλική λειτουργία, τη θερμοκρασία του σώματος και την περιεκτικότητα σε νερό

Η υπόφυση είναι ο αδένας που,  παρόλο που είναι μέρος του εγκεφαλικού συστήματος, ρυθμίζει τους άλλους αδένες μέσα στο σώμα.


ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
Το εγκεφαλικό στέλεχος, η πιο πρωτόγονη δομή του εγκεφάλου, είναι η γέφυρα που συνδέει τον εγκέφαλο με το νωτιαίο μυελό, στα οποία και μεταφέρει τα νευρικά ερεθίσματα.

Λιγότερο από 2,5εκ.πλάτος και 5 εκ. μήκος,  το εγκεφαλικό στέλεχος έχει τρία τμήματα, τον μέσο εγκέφαλο, τη γέφυρα και το μυελό. Αυτά τα τρία μέρη βρίσκονται κάτω από τον εγκέφαλο και το διεγκέφαλο.

Το εγκεφαλικό στέλεχος ελέγχει ζωτικές λειτουργίες του σώματος, όπως την ταχύτητα παλμού της καρδιάς, την πίεση αίματος και το ποσοστό αναπνοής.

Επίσης, είναι το «ρολόι», θα λέγαμε, του σώματος για τον ύπνο και την αφύπνιση. 


ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ

Η παρεγκεφαλίδα βρίσκεται στο πίσω-κάτω μέρος του εγκεφάλου. Είναι το μέρος του εγκεφάλου που ελέγχει την ισορροπία , τις μυϊκές κινήσεις, καθώς και το συντονισμό των μυών.

Η παρεγκεφαλίδα μας βοηθά να κινηθούμε ομαλά επιτυγχάνοντας την σωστή ερμηνεία των εντολών που αφορούν την κίνηση, οι οποίες στέλνονται από τον εγκέφαλο προς τα άκρα.

ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ


undefinedΟ νωτιαίος μυελός μαζί με τον εγκέφαλο αποτελούν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Ο νωτιαίος μυελός ειδικότερα, αποτελεί προέκταση του εγκεφαλικού στελέχους και συνεχίζει προς τα κάτω, από τη βάση του κρανίου.  

Τριανταένα (31) ζεύγη νωτιαίων νεύρων αναφύονται από το νωτιαίο μυελό και επεκτείνονται μέσα από την προστατευτική οστέινη σπονδυλική στήλη. Τα νεύρα αυτά διαχωρίζονται για να νευρώσουν όλα τα τμήματα του κορμού και των άκρων. Πριν φθάσουν στα άκρα οι δέσμες των νεύρων συγκλίνουν, για να σχηματίσουν πλέγματα που ονομάζονται βραχιόνιο και οσφυϊκό πλέγμα, τα οποία κατόπιν διακλαδίζονται περαιτέρω.

Κάθε νωτιαίο νεύρο διαθέτει κινητικές και αισθητηριακές νευρικές ρίζες. Τα νευρικά ερεθίσματα που στέλνονται ανάμεσα στον εγκέφαλο και τα περιφερικά νεύρα ταξιδεύουν κατά μήκος των νευρικών ινών που περνούν μέσα από διόδους στο νωτιαίο μυελό. Εκεί είτε ενθαρρύνουν αντανακλαστικές κινήσεις είτε ταξιδεύουν μέχρι τον εγκέφαλο ώστε να πραγματοποιηθεί η ερμηνεία τους ως κινητικά ερεθίσματα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου