Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

~ * ...............................* ~Προφύλαξε βαθιά τήν κεφαλή σου καί τά ώτα σου
–Iδίως τά ώτα σου- μέσα στό Ιερό Κράνος της Σοφίας!....
Πώς αλλιώς θά προφυλαχθεις από τό δόλιο Ψεύδος μέ τίς χίλιες δυό μεταμφιέσεις πού παίρνει ώστε νά μοιάζει μέ αλήθεια?......
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου