Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

~ * Κλίμακα TORRO * ~
Η Κλίμακα TORRO (TORRO tornado intensity scale), γνωστή επίσης και ως Κλίμακα-Τ (T-Scale), είναι μία κλίμακα για την μέτρηση της ταχύτητας των ανέμων μέσα στους σίφωνες
Αναπτύχθηκε από τον Δρ. Terence Meaden της Tornado and Storm Research Organization (TORRO), μετεωρολογική οργάνωση για σίφωνες και καταιγίδες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως συμπλήρωμα και προέκταση της κλίμακας Μποφόρ. Αρχικά, η κλίμακα TORRO δοκιμάστηκε μεταξύ του 1972 και του 1975 και στη συνέχεια δημοσιεύστηκε από την Βασιλική Μετεωρολογική Εταιρεία.

Σχέση με κλίμακα Μποφόρ


Η κλίμακα καθορίζει το T0 ως το ισοδύναμο των 8 μποφόρ και σχετίζεται με την κλίμακα Μποφόρ (Β) με βάση τον τύπο:

B = 2 (T + 4)

και αντιστρόφως:

T = (B / 2 - 4)


Κλίμακα Μποφόρ B 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Κλίμακα TORRO T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Η κλίμακα ξεκινάει από τους T0 (εξαιρετικά ασθενείς σίφωνες) και φτάνει ως τους T11 (οι πλέον καταστρεπτικοί στην παγκόσμια ιστορία). Υπάρχει και το θεωρητικό επίπεδο T12, αλλά στην πράξη δεν έχει καταγραφεί ποτέ και θεωρείται μάλλον απίθανο να συμβεί.

Κατηγορία μέτρα/δευτ. μίλια/ώρα χλμ/ώρα

T0 17 - 24 39 - 54 63 - 87
T1 25 - 32 55 - 72 88 - 116
T2 33 - 41 73 - 92 117 - 148
T3 42 - 51 93 - 114 149 - 184
T4 52 - 61 115 - 136 185 - 220
T5 62 - 72 137 - 160 221 - 260
T6 73 - 83 161 - 186 261 - 299
T7 84 - 95 187 - 212 300 - 342
T8 96 - 107 213 - 240 343 - 385
T9 108 - 120 241 - 269 386 - 432
T10 121 - 134 270 - 299 433 - 482
T11 135 - 143 300 - 320 483 - 515
T12 144 - 156 321 - 350 516 - 563

Ειδικότερα, οι «ασθενείς σίφωνες» (weak tornadoes) κυμαίνονται μεταξύ Τ0 και Τ3, οι «ισχυροί σίφωνες» (strong tornadoes) μεταξύ Τ4 και Τ7 και οι «βίαιοι / σφοδροί σίφωνες» (violent tornadoes) μεταξύ Τ8 και Τ11.

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

Ασθενείς (Weak tornadoes) Ισχυροί (Strong tornadoes) Βίαιοι / Σφοδροί (Violent tornadoes)

Η κλίμακα TORRO υποτίθεται ότι διαφέρει από τις κλίμακες Φουτζίτα στο ότι είναι «καθαρά» μία κλίμακα ταχύτητας του ανέμου, ενώ οι κλίμακες Fujita βασίζονται στην εκτίμηση των καταστροφών για την κατάταξη, αλλά στην πράξη η εκτίμηση των καταστροφών χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά σε όλα τα συστήματα, ώστε να επιτευχθεί η ταξινόμηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταστροφές που αφήνουν πίσω τους οι σίφωνες, είναι συνήθως το μόνο διαθέσιμο στοιχείο για την ένταση των ανέμων. Πρακτικά πάντως, οι χρήστες όλων των κλιμάκων λογικά προτιμούν άμεσες, αντικειμενικές και ποσοτικές μετρήσεις.Η κλίμακα αυτή χρησιμοποιείται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις περισσότερες ηπειρωτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, ενώ η Ενισχυμένη Κλίμακα Φουτζίτα χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ και η πρωταρχική Κλίμακα Φουτζίτα στον υπόλοιπο κόσμο. Η εφαρμογή των κλιμάκων Φουτζίτα στην Ευρώπη είναι πρακτικώς εξαιρετικά δύσκολη, δεδομένου ότι τα στάνταρ της ευρωπαϊκής οικοδόμησης των σπιτιών και το μέγεθος των λεγόμενων κινητών κατοικιών διαφέρουν σημαντικά από τα αμερικανικά.Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι παρατηρούμενοι σίφωνες κυμαίνονται συνήθως μεταξύ T0 και Τ6, ενώ ο ισχυρότερος μέχρι σήμερα κατετάγη στην κατηγορία Τ8. Ο ισχυρότερος σίφωνας που έχει σημειωθεί στις ΗΠΑ και ταυτόχρονα ο ισχυρότερος στην ιστορία γνωστός σίφωνας, συνέβη στο Ξέσπασμα της Οκλαχόμα (Oklahoma tornado outbreak) του 1999. Υπήρξε μία καταμέτρηση, με ραντάρ Ντόπλερ (Doppler), ταχύτητας ανέμου στα 301 μίλια / 484 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή έφτασε στο T11 ή F5 / ΕF5. Μέχρι σήμερα επίσης, παραμένει ο μοναδικός σίφωνας που η ταχύτητα που μετρήθηκε επίσημα, έφτασε ποτέ στο μέγιστο δυνατό επίπεδο T11. Δεν αποκλείεται πάντως να έχουν υπάρξει και άλλοι σίφωνες με αντίστοιχες ταχύτητες επιπέδου T11, οι οποίες όμως δεν μετρήθηκαν ποτέ επίσημα.
Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι ισχυρότεροι σίφωνες που έχουν παρατηρηθεί έως τώρα, φτάνουν έως και Τ6 (161 - 186 μίλια την ώρα ή 260 - 299 χιλιόμετρα την ώρα) ή αντίστοιχα, αν χρησιμοποιηθεί ως αποκλειστικό κριτήριο η ταχύτητα ανέμου, F3 και με την νέα Ενισχυμένη Κλίμακα Φουτζίτα ΕF4.http://el.wikipedia.org/wiki


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου