Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

~ * Πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.* ~Σε ορισμένες σχολές στοχεύει να εφαρμόσει το υπουργείο Παιδείας το πιλοτικό πρόγραμμα για το νέο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια. Το σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή το 2014 και αποβλέπει στην εισαγωγή των υποψηφίων σε σχολές και όχι σε συγκεκριμένα τμήματα.

Επιπλέον, οι πανελλαδικές θα διεξάγονται πλέον βάσει τεσσάρων μαθημάτων σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο να επιτευχθεί το αδιάβλητο της όλης διαδικασίας.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση την πρόταση του υπουργείου που έχει τεθεί υπό συζήτηση, στην Α΄ Λυκείου θα υπάρχουν οκτώ υποχρεωτικά μαθήματα, στη Β΄ Λυκείου οι μαθητές θα διαλέγουν ανάμεσα στη θεωρητική και την πρακτική κατεύθυνση, ενώ στη Γ΄ Λυκείου θα διαλέγουν ανάμεσα σε τρεις κατευθύνσεις είτε τις θετικές επιστήμες είτε τις οικονομικές είτε τις θεωρητικές επιστήμες.

Ήδη έχουν ληφθεί οι εξής αποφάσεις:

- Οι εξετάσεις θα γίνονται κεντρικά και με αδιάβλητες διαδικασίες.

- Ο αριθμός των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων μειώνεται σε 4 από 6.

- Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα καθορίζουν τον συντελεστή βαρύτητας των μαθημάτων.

- Στα μόρια εισαγωγής θα μετράει, κατά ένα μικρό ποσοστό, η συνολική επίδοση του υποψηφίου στο Λύκειο.

Πάντως, η δυσκολία του όλου εγχειρήματος φαίνεται πως βρίσκεται στην εισαγωγή σε σχολή ή ΑΕΙ και όχι σε τμήμα, διότι απαιτεί νέες δομές στα Πανεπιστήμια και καλή προετοιμασία.zougla.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου