Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

~ * Να θυμάσε πάντα....* ~

...........Προφύλαξε βαθιά τήν κεφαλή σου καί τά ὦτα σου

–ἰδίως τά ὦτα σου- μέσα στό ἱερό Κράνος τῆς Σοφίας!

Πῶς ἀλλιώς θά προφυλαχθῇς ἀπό τό δόλιο Ψεῦδος μέ τίς

 χίλιες δυό μεταμφιέσεις πού παίρνει ὥστε νά μοιάζῃ μέ

 Ἀλήθεια?.......


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου