Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

~ * Σεληνιακή γεωλογική χρονολογική κλίμακα * ~


Η σεληνιακή γεωλογική χρονολογική κλίμακασεληνολογική χρονολογική κλίμακα) διαιρεί την ιστορία του δορυφόρου της Γης σε έξι γενικά αναγνωρισμένες γεωλογικές περιόδους:
  • Κοπερνίκια περίοδος: 1100 MY έως παρόν
  • Ερατοσθένεια περίοδος: 3200 MY έως 1100 MY
  • Ανώτερη Ίμβρια εποχή: 3800 MY έως 3200 MY
  • Κατώτερη Ίμβρια εποχή: 3850 MY έως 3800 MY
  • Νεκτάρια εποχή: 3920 MY έως 3850 MY
  • Προνεκτάρια εποχή: 4550 MY έως 3920 MY
Οι αξίες αυτών των χρονικών περιόδων είναι ακόμα υπό συζήτηση, καθώς οι υποδιαιρέσεις βασίζονται σε σημαντικά σεληνιακά γεωλογικά, τα οποία είναι δύσκολο να προσδιοριστούν επακριβώς. Τα περισσότερα από τα σεληνιακά δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της σεληνιακής γεωλογικής χρονολογικής κλίμακας είναι βασάλτες της Ίμβριας εποχής. Δείγματα πριν και μετά από αυτή την περίοδο είναι σπανιότερα και έχουν επηρεαστεί από βίαιες συγκρούσεις, γεγονότα δηλαδή που δυσχεραίνουν τον καθορισμό της ραδιομετρικής ηλικίας.
Σε πολλές σεληνιακές περιοχές -κυρίως σεληνιακά όρη- οι πλανητολόγοι δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ των υλικών της Νεκτάριας και της Προνεκτάριας εποχής. Αυτά τα στρώματα αποκαλούνται γενικώς υλικά της Προΐμβριας εποχής.

Με τον όρο Σεληνιακή γεωλογία εννοείται η μελέτη του φλοιού της Σελήνης, των πετρωμάτων και των στρωμάτων της, των 'θαλασσών', των λεκανών και των ορέων της. Η γεωχημεία και η γεωφυσική είναι οι δύο βασικοί κλάδοι μέσω των οποίων διεξάγει η σεληνιακή γεωλογία της έρευνά της.

Σεληνιακή Γεωλογία κατά Σεληνολογίας


Η χρήση του προθέματος "γεω-" για σεληνιακές και ευρύτερες πλανητικές έρευνες του ηλιακού μας συστήματος έχει αμφισβητηθεί, αν και αιτιολογείται από:
  • την εφαρμοσιμότητα των γεωλογικών αρχών που αναπτύχθηκαν για τη Γη σε όλα τα άλλα στερεά σώματα.
  • την ανάγκη μείωσης των νέων όρων που προκύπτουν από την παρατήρηση νέων κόσμων.
  • την ελληνική ετυμολογία της λέξης γη που περιλαμβάνει νοήματα όπως το "έδαφος"
  • τρεις δεκαετίες συνεχούς χρήσης στην συναφή βιβλιογραφία1.
Το πρόθεμα "σεληνο-" δεν χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες που ασχολούνται με τη σελήνη εκτός αν η ορολογία αφορά σε συντεταγμένες, σημεία ελέγχου, η γενικά χαρακτηριστικά, όπως σεληνογραφία, σεληνοδαισία. Αν και επιλέχθηκε ως κατάλληλος ο όρος αστρογεωλογία, (Milton, 1969) για τον κλάδος της U.S Geological Survey που είναι αφιερωμένος σε σεληνιακές και πλανητικές έρευνες, χρησιμοποιείται συχνότερσ ο όρος, "σεληνιακή (πλανητική) γεωλογία". Ο όρος "Πλανητολογία" είναι ευρύτερος και περιλαμβάνει μη γεωλογικές επιστήμες όπως η πλανητική αστρονομία."
Η Γη αντανακλά περισσότερο φως από τη Σελήνη.
Θερμοκρασία (C) -150C τη νύχτα έως 135°C τη μέραhttp://www.easypedia.gr/el/articles/%CE%B3/%CE%B5/%CF%89/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82_d792.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου